Информация за дейността на НОК


ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ ПРИНЦ AЛБЕР

По покана на президента на Република България от 2 6 до 27 ноември официално посещение в страната направи Негова Светлост престонаследника на Монако принц Албер.
На 26 ноември от 17:30 часа в резеденция Бояна дом 2 се състоя среща между френската делегация ръководена от Принц Албер в състава на която бе и проф. Фредерик Брианд - генерален секретар на комисията за научно изследване на Средиземно море - CIESM.
В българската делегация бяха включени министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, министъра на образованието Игор Дамянов, зам.-министъра н а МОН Камен Велев, главния научен секретар на БАН проф. Наум Якимов, директора на Института по океанология ст.н.с. д-р инж. Христо Слабаков и посланика на Р.България във Франция М. Райнов.
Срещата бе открита и ръководена от принц Албер. Той засегна основно два въпроса:
Първият: Княжество Монако ще подпомага екологични проекти свързани със странджанския край с цел запазване на неговия растителен и животински свят, за което бяха разменени подписаните между двете страни меморандуми.
Втория: Принц Албер като Президент на комисията за научно изследване на Средиземно море, отправи покана Република България да стане 24 член на тази комисия. Той многократно изрази задоволство от активната позиция на Националната океанографска комисия. Министър Игор Дамянов от името на Министерството на образованието и науката подкрепи идеята - България да членува в комисията за научно изследване на Средиземно море.

<<< назад