За контакт с нас
  Председател: ст. н. с. II ст. д-р Атанас Василев Палазов
  Изпълнителен секретар: н.с. I ст. д-р инж. Илия И. Щирков
  Технически секретар: Елена Петрова Жекова
  Адрес: ул."Първи май" 40, P.O.Box 152, Варна 9000, България
  Телефон: +359 52 370 486 Факс: (+359 52) 370483 E-mail: noc@io-bas.bg